Publicaties

Advies
18-04-2018
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van de omzendbrief 1994 m.b.t. steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit, de zgn. richtlijn Van den Brande. Na grondig onderzoek van de...
Advies
21-02-2018
Het tweede VARIO-advies ‘Flanders’ Space: een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie’ is het antwoord op de vraag van Vlaams minister Philippe Muyters naar een langetermijnvisie voor ruimtevaart in Vlaanderen. Het uitgangspunt voor VARIO daarbij is dat de ruimtevaarteconomie zich niet...
Advies
04-12-2017
Wil Vlaanderen tot de top 5 van die innovatieve, ondernemende kennisregio’s behoren, dan dienen we, naast het ontwikkelen van ons eigen talent door scholing en opleiding, ook internationaal toptalent aan te trekken en hier te verankeren. Om de Vlaamse Regering bij deze prioriteit te helpen, heeft...